Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 10 2019

TylkoChwila
09:14
5965 7eda 500
Reposted fromsoftboi softboi viaRudeGirl RudeGirl
TylkoChwila
09:13
2517 113b
Reposted frompiehus piehus viaRudeGirl RudeGirl
TylkoChwila
09:12
1014 cbff 500
Reposted fromowca owca viaRudeGirl RudeGirl
TylkoChwila
09:03
3881 4a6b
Reposted frommartynkowa martynkowa viaRudeGirl RudeGirl
TylkoChwila
09:03
6346 6a67 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaRudeGirl RudeGirl
TylkoChwila
09:03
5357 873e 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaRudeGirl RudeGirl
TylkoChwila
09:00
5147 ab59
Reposted fromfungi fungi viaRudeGirl RudeGirl
TylkoChwila
09:00
TylkoChwila
08:57
5449 d354 500
Reposted fromyikes yikes viaRudeGirl RudeGirl
TylkoChwila
08:55
Wiesz, co się liczy długoterminowo w związkach? Nie jest to seks, nie są to emocje, nie jest to wygląd. Tym czymś jest spokój. Możliwość wyjechania z kumplami na weekend i nie zastanie po powrocie zapłakanych oczu. Możliwość zamknięcia się w pokoju i poczytania książki bez pytania: "Stało się coś? Kochasz mnie?". Możliwość umówienia się z koleżanką z pracy bez podejrzeń o zdradę, ale też bycie wolnym od podejrzewania swojej dziewczyny o to, że ciebie zdradza.
Najważniejsza jest przyjaźń z osobą, która potrafi samodzielnie żyć i to, żeby się wzajemnie nie podusić swoimi problemami, oczekiwaniami, lękami i emocjami. Każdy potrzebuje powietrza, żeby nim oddychać, a jeśli go nie ma, to idzie szukać go gdzieś indziej.
— Volant "Sexcatcher"
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaRudeGirl RudeGirl
TylkoChwila
08:54
8510 2e86 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaRudeGirl RudeGirl
TylkoChwila
08:54
1711 64bf 500
Reposted fromcarmenluna carmenluna viacats cats
TylkoChwila
08:53
8702 be02
Reposted fromsoftboi softboi viaRudeGirl RudeGirl
TylkoChwila
08:53
0112 2bf9 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaRudeGirl RudeGirl
TylkoChwila
08:51
8204 3eca 500
Reposted fromniente niente viaRudeGirl RudeGirl
TylkoChwila
08:49
Nikomu nie jest dobrze o czwartej nad ranem (…) i niech przyjdzie piąta, o ile mamy dalej żyć.
— Wisława Szymborska
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viagotarina gotarina
TylkoChwila
08:48
Decyzje, które podejmuje się w ułamku sekundy, zawsze odkrywają naszą prawdziwą naturę, nasze autentyczne ja.
— Alex Kava
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viagotarina gotarina
TylkoChwila
08:48
  Mam takie zmęczone serce.
— Markus Zusak - Złodziejka książek
Reposted fromIriss Iriss viagotarina gotarina
TylkoChwila
08:45
4320 5b24 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaRudeGirl RudeGirl
TylkoChwila
08:45
8813 f084
Pinoccio am Beichtstuhl
Reposted frompiefke piefke viaatheism atheism
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl